Forbehold og mindstemål

Forbehold

Omkring Vorgod Å er der mange gode interessenter og i EØL oplever vi, at det overordnede tema er, at alle vil Vorgod Å det bedste

Vi oplever også, at vi har et enestående godt forhold til vores lodsejere – et forhold der har varet i over fyre år og som vi vægter og vogter.

 

Forbehold i.f.t. fiskeri

Der dyrkes jagt af lodsejere o.a. på matriklerne og derfor SKAL teltovernatninger i tidsrummet 15. maj – 16. juli aftales med lodsejer. Kontaktinfo til lodsejer forefindes på Bloggen eller fås ved kontakt til Niels Erik Jensen.

Sankning af brænde (vindfald) må foregår blandt udgåede vækster i markskel, plantager m.v. Brug af åben ild skal foregå ansvarligt og bål skal slukkes helt inden pladsen forlades.

Afgrøder, køreveje m.v. skal respekteres.

EØL har indgået udveksling af gæstefiskekort med Sportsfiskerforeningen SALAR ved Binderup Å i Himmerland og gensidigt skal forbehold nævnt på gæstekortet overholdes.

 

Specielt vedr. laksefiskeri

Laksefiskeriet i Vorgod Å er underlagt regelsæt fra Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) og ‘Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem‘ (se nederst på siden).

EØL er ikke medlem af SÅS og derfor er fiskeri efter laks forbudt i EØL’s fiskevand.

For at støtte det store arbejde med at genoprette Skjern Å-systemets laksestamme opfordres der til at overholde SÅS’s regelsæt for fiskeri i Skjern Å-systemet.

 

Mindstemål

Stalling: 33 cm. (P.t. totalfredet).

Regnbueørred: Intet mindstemål og ingen fredning.

Laks og havørred: 40 cm.

Gedde: 60 cm.


Hanlaks fra el-fiskeri i Vorgod Å.
Hanlaks fra el-fiskeri i Vorgod Å.

Denne hjemmeside bruger cookies. Klik på knappen for at godkende.
Hvis du ikke godkender, så vil brugen af hjemmesiden - specielt kontaktformular og blog - blive hæmmet.


  Klik her for at læse vores privatlivspolitik